06
aug.

Sesiuni de Respirație Conștientă, 10 – 11 august 2017

1) ÎNTOARCEREA ACASĂ – 10 AUGUST
Respiraţia se învârte odată cu gândurile şi sentimentele noastre. Clipă de clipă ea surprinde, înregistrează şi exprimă într-o manieră codificată şi personală toate stările noastre fizice, mentale şi emoţionale. Şi deţine totodată cheia restaurării sau modificării acestor stări.
Conştientizarea respiraţiei este una dintre pârghiile pe care le avem la îndemână pentru a mişca ceva la nivelul sistemului nostru fizic, emoţional şi de gândire, ajutându-ne să ne conectăm la prezent şi să fim ghizii propriei noastre vieţi. Extrăgând-o din subconştient, aducând-o la lumină şi reprogramând-o cu intenţiile ce ne servesc dezvoltarea personală, respiraţia poate deveni “făuritorul de chei” capabil să ne deschidă orice poartă către un nivel mai înalt de conştiinţă.
“Întoarcerea acasă” prin respiraţie este un proces de reconectare la prezent, o cale de reabilitare a curgerii naturale şi continue a fluxului de energie şi informaţii care ne sunt destinate şi ne susţin viaţa. Este modul prin care ne reamintim de fiecare dată că respiraţia este profund conectată cu viaţa şi folosind-o, animăm acele aspectele ale existenţei asupra cărora ne concentrăm atenţia. În felul acesta, putem ajunge să fim din ce în ce mai conştienţi şi responsabili faţă rolul pe care îl avem în influenţarea realităţii care ne înconjoară.
“Daţi-mi un punct de sprijin şi voi muta Pământul din loc”, a spus Arhimede, în urmă cu 2300 de ani. Creatorul ne-a înzestrat cu suficiente puncte de sprijin şi hărţi pentru a găsi drumul spre casă, iar respiraţia este unul dintre ele. Tiparele sale ne reflectă cu fidelitate zona de confort în care ne găsim, emoţiile care ne traversează, temerile pe care le avem, precum şi măsura în care suntem conectaţi la momentul prezent. Schimbând conştient aceste tipare, ceea ce este la îndemâna oricui, întrucât respiraţia ne însoţeşte în permanenţă pretutindeni, avem un instrument la purtător cu care putem schimba frecvenţa canalului prin intermediul căruia ne percepem viaţa. Iar dacă integrăm această conştientizare în modul nostru de a trăi, rezultatele ajung să fie cu adevărat spectaculoase.

Cele mai importante beneficii ale “întoarcerii acasă” prin respiraţie conştientă sunt:
• Un plus de claritate şi intuiţie în alegerea soluţiilor optime;
• Relaxare, mai mult confort la nivel fizic, mental şi emotional;
• Stoparea scurgerilor de energie necontrolate;
• O mai mare abilitate de a reacţiona pro-activ în faţa provocărilor vieţii;
• Recunoaşterea şi conştientizarea tiparelor comportamentale;
• Longevitate sporită.

Sesiunea „ÎNTOARCEREA ACASĂ”, susţinută de Adrian Constantinescu, va avea loc la București, joi 10 august 2017, între orele 18.30 – 21.00, la Ella’s Center for Excellence, B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, Bloc Patria, sc.C, et.2, ap.32, interfon 32C (intrare din str. Arthur Verona, lânga Cartureşti).
Pentru partea practică, este necesar ca participanții să își aducă o saltea (izopren) și/sau o păturică.
Investiţie: 100 lei

2) TREPTE SPRE CER – 11 AUGUST
În orice mesaj în care vorbim despre ascensiune, urcarea treptelor este asimilată evoluţiei. În plan fizic, cu cât urcăm mai sus pe o scară, energia ni se consumă, iar efortul pe care îl resimţim pentru a învinge gravitaţia ni se pare tot mai istovitor. În plan subtil, ca în toate paradoxurile ce contrazic iluziile lumii tridimensionale, evoluţia presupune aprofundarea procesului de relaxare, investind efort invers proporţional cu lungimea drumului parcurs.
Sesiunea „Trepte spre Cer” este destinată cuceririi unor noi orizonturi pe calea unui salt cuantic, prin intermediul respiraţiei conştiente. A ne regăsi locul în Paradis, în locul în care ne acordăm perfect tabloului cosmic din care facem parte, presupune „efortul” de a ne relaxa din ce în ce mai mult. În această situaţie, cel mai greu de urcat sunt primele trepte, iar noţiunea de efort progresiv nu înseamnă decât a introduce în rezervorul de combustibil şi mai multă relaxare, singura în măsură să ridice „cifra octanică” a energiei noastre.

Depăşirea limitelor în viaţă presupune în primul rând o lărgire a benzii de frecvenţă în care funcţionăm în termeni de iubire/frică, confort/disconfort, uşor/greu şi multe alte perechi fractale ale acestor polarităţi. Datorită distragerii venite prin intermediul celor cinci simţuri şi datorită tiparelor colective de gândire asimilăm adesea succesul cu achiziţii din lumea exterioară. Sustenabilitatea şi cauzele lor vin însa dinspre interior, spaţiul creaţiei asupra căruia merită să ne concentrăm cu adevărat şi să-i pătrundem principiile de funcţionare. Lărgimea sau îngustimea acestui spaţiu se reflectă la exterior în manifestarea plenară a viselor sau, din contră, în umbre firave ale aspiraţiilor inimilor noastre. Totul se rezumă în final la modul în care reuşim sa ne flexibilizăm, să ne lărgim banda de frecvenţă interioară, creşterea puterii de manifestare în dimensiunea materială fiind doar o consecinţă firească a acestei expansionări dinlăuntrul nostru.
După principiile universului holografic, tot ceea ce reuşim să cucerim în interior cucerim şi în lumea exterioară, în proiecte, relaţii, capacitatea de gestionare a resurselor, ş.a.m.d. Barierele ce se cer a fi depăşite se află de regulă în straturi profunde, ascunse, ale subconştientului. Respirând conştient şi folosind tipare de respiraţie ce ne pot extinde limitele spaţiului şi timpului interior, ajungem să stăpânim coordonatele spaţio-temporale ale vieţii şi la exterior. În fapt, graniţele dintre cei doi termeni ai polarităţii interior/exterior sunt doar o iluzie a minţii generate de incapacitatea ei temporară de a descifra universal într-o maniera holistică.

Urcând Trepte spre Cer putem dobândi:
• O viziune nouă asupra noţiunii de efort şi a căii prin care ne putem depăşi limitele;
• O relaxare profundă faţă de provocările vieţii, sporirea încrederii şi stimei de sine;
• Întreruperea agitaţiei şi acordarea mai intimă la ritmurile Vieţii şi ale Universului;
• Îmbogăţirea viziunii personale despre semnificaţiile coordonatelor timp şi spaţiu;
• Dobândirea unui optimism sănătos, susţinut de creşterea resurselor interioare.

Sesiunea, susţinută de Adrian Constantinescu, va avea loc la București, vineri 11 august 2017, între orele 18.30 – 21.00.
Pentru partea practică, este necesar ca participanții să își aducă o saltea (izopren) și/sau o păturică.
Investiţie: 100 lei

Înscrieri:
Adrian Constantinescu
Tel: 0733245271 / E-mail: adrian.constantinescu67@yahoo.com
Informaţii suplimentare pe: www.adrianconstantinescu.ro
http://www.adrianconstantinescu.ro/emisiunea-dialoguri-intre-minte-si-inima-din-27-02-2015/