15
mai

Workshop Poarta Stelara – StarGate, cu John Armitage, 19-20 mai 2018

O poartă-stelară este, practic, o ușă care oferă acces facil la realitățile și frecvențele multidimensionale. Poarta stelară are la bază Geometria Sacră și modul cum funcționează ea, iar diferitele caracteristici vor fi tratate în aceste două zile.

Datorită schimbărilor uriașe care au fost- și sunt – care au loc pe planeta Pământ în ceea ce privește energiile disponibile, poarta stelară oferă acum accesul la realitățile galactice / intergalactice / universale / inter-universale.

Meditațiile și activitățile din acest atelier vor fi axate pe integrarea conștienței și a conștiinței iubirii extinse, folosind poarta stelară ca un instrument în asociere cu echipele craniilor de cristal și cele 13 cranii de cristal străvechi.

Durata cursului: 2 zile

Contribuția financiară: 330 Euro plătiți după cum urmează:
160 Euro până la 10 Aprilie 2018;
170 Euro până la 30 Aprilie 2018;

Pentru înscriere scrieți un mesaj la steauasufletului@gmail.com.

Născut în Yorkshire, Anglia, în mai 1945, John a fost vindecător începând din copilărie.

Fiind în imposibilitatea de a citi, scrie sau chiar vorbi cu ușurință ca si copil, capacitatea sa de a interacționa și de a comunica cu îngerii și alte ființe non-fizice a rămas puternică încă din copilărie, permițându-i să devină un puternic canal la maturitate.

El a avut ceea ce el însuși numeste „o viață interesantă”, cu o gamă largă de experiențe, cum ar fi de exemplu, formarea spre a deveni preot hindus brahman pentru un număr de ani în India. Activitățile sale în vindecare și medicină complementară rămân totuși o temă care trece prin întreaga sa viață de până acum.

El are o diplomă de licență și doctorat în medicină homeopată, are cunoștințe vaste despre cristale și utilizările lor terapeutice. Are acces la multa cunoaștere datorită capacității sale de a canaliza informații de la alte ființe pe care le considera prieteni personali si apropiati.

La începutul anilor 90 John a fost de acord să preia proiectul pe care acum îl stim ca New Paradigm Multi Dimensional Transformation (MDT) și este ca atare fondator. Într-un timp incredibil de scurt energiile au fost împartasite cu peste 5 milioane de oameni, asa cum spune Germain, sponsorul.
website-urile lui John si magazinul de cristale:
http://johnarmitage.me/
http://crystalskulls.johnarmitage.me/

A star-gate is practically speaking a doorway granting easy access to multidimensional realities and frequencies. The star-gate is based on Sacred Geometry and how it works and the various features will be dealt with in these 2 days.

Due to the huge changes that have – and are – occurring on planet Earth in the energies available the stargate now grants access to galactic/intergalactic/universal/inter-universal realities.

The meditations and activities in this workshop will be focused on integrating the awareness of expanded love consciousness using the star-gate as a tool in conjunction with crystal skull teams and the 13 ancient skulls.

Financial contribution: 330 Euro paid as follow:
160 Euro up until April 10 2017;
170 Euro up until April 30 2017;

To register, write a message to steauasufletului@gmail.com

Born in Yorkshire, England in May 1945, John was a healer from childhood onwards.

Being unable to read, write or even speak easily as a child, his ability to interact and communicate with angels and other non physical beings remained strong from childhood onwards enabling him to become a powerful channeler in adulthood.

He has led what he himself terms ‘an interesting life’ with a wide range of experiences like for instance training to become a Hindu Brahmin priest for a number of years in India. His activities in healing and complementary medicine however remain a theme running through his entire life up to now.

He has a bachelor’s and PHD in Homeopathic medicine, has broad knowledge of crystals and therapeutic uses they can be put to. He has access to vast stores of knowledge because of his ability to channel information from other beings who he regards as close personal friends.

In the early 90’s John agreed to take on the project that we now know as New Paradigm Multi Dimensional Transformation (MDT) and is as such the founder. In an incredibly short space of time the energies have been shared with upwards of 5 million people according to Germain the sponsor.

John`s own website & crystal shop
http://johnarmitage.me/
http://crystalskulls.johnarmitage.me/