16
oct.

Puterea gândului, Calamitățile și Mintea Divină

Creierul are calitatea de a recepționa şi înregistra vibraţiile oricărui obiect pe care îl fixează ochiul.  Vibraţiile  luminii, umbrelor şi culorilor, toate sunt înregistrate.

Creierul are şi calitatea de a reproduce aceste vibrații şi de a le proiecta iarăși, de astă ­dată prin viziunea interioară;  atunci vedem iar imaginea transmisă de ochi. Voi reproduceți acest proces în aparatul de fotografiat, ori de câte ori expuneți o peliculă fotosensibilă. Acea  peliculă primește şi înregistrează vibraţiile emise de obiectul pe care vreti să-­l fotografiați. După ce aceste  vibrații sunt recepționate şi înregistrate  pe peliculă, trebuie să le fixați dacă doriți să rămână permanente, ca să le puteți vedea. Mai aveți doar puțină vreme până când veți descoperi că mișcările şi culorile obiectelor pe care le fotografiați pot fi înregistrate şi proiectate, fixându-le mai întâi şi apoi, revenind şi proiectând luminile şi culorile la aceeasi vibrație la care au fost recepționate  şi fixate.

La fel este cu gândul, cuvântul şi fapta. Fiecare grup selectiv de celule cerebrale preia şi înregistrează tipul de vibrații care îi corespunde și, când aceste vibrații sunt repetate şi proiectate, ele pot fi reproduse exact aşa cum au avut loc, dacă celulele sunt lăsate să-­şi facă datoria lor precisă.

Mai există un grup de celule cerebrale selective care pot recepționa, înregistra şi fixa vibraţiile gândurilor, faptelor, mișcărilor şi imaginilor pe care alte corpuri le formează şi le emit. Aceste vibrații, de  asemenea, pot  fi reproduse şi proiectate şi  puteti să aranjați aceste  celule în aşa fel  încât să puteți reproduce cuvintele şi mișcările acelor corpuri sau obiecte şi chiar gândurile celor care le emit. Prin intermediul acestor celule îi puteți ajuta pe alții pentru a-­și controla gândurile, ca şi pe voi înșivă. Acestea sunt celulele prin care sunt produse accidente şi calamități ca războaie, cutremure, inundații, incendii şi toate necazurile pe care le-­a moștenit omul muritor. Uneori el vede întâmplându­-se un lucru sau îşi  imaginează că se întâmplă; vibrația corespunzătoare este fixată în celule, este emisă pentru a fi imprimată  în celulele corespunzătoare ale altor creiere, apoi este iarăși proiectată, până  când acel lucru este atât de bine fixat, că se întâmplă.

Toate aceste lucruri pot fi evitate dacă gândul care le susține este retras imediat şi dacă vibraţiile nu sunt lasate să se fixeze în celulele creierului, astfel încât să nu mai poata fi proiectate din nou. Prin acest set  de celule sunt prezise toate calamitățile.

Există şi un alt  grup de celule cerebrale selective care recepționează, înregistrează şi fixează vibraţiile gândurilor şi activității Minţii  Divine, în care sunt create şi emise toate vibraţiile adevarate. Această  Minte Divină sau Dumnezeu, îmbibă orice substanță şi permanent emite vibrații divine şi adevarate și, dacă păstrăm aceste celule în funcția lor reală, suntem capabili să recepționăm şi să emitem aceleași vibrații adevărate şi divine pe care le recepționăm de la Mintea Divină. Nu avem Mintea Divina, dar avem celulele care recepționează şi proiectează vibraţiile Minţii Divine.

Viețile Meaștrilor, Baird T. Spalding