08
mart.

Cum putem manifesta Lumina

Cum putem manifesta această Lumină și cum ne putem servi de ea în mod practic?

Faceți ca trupul vostru să fie ca un motor prin care să scurgă acest mare Principiu creator care radiază și care este emanația întregii puteri. Atunci corpul vostru se va comporta ca un generator electric. El va colecta și va amplifica această energie și voi o veți exterioriza sub formă de raze ale luminii albe pure, căreia nimic nu-i poate rezista. În aceste condiții orice încercare îndreptată împotriva voastră, pentru a vă face rău va eșua. Voi puteți, în același fel, să trimiteți de-a lungul acestor raze luminoase impulsuri de energie electrică atât de intense încât să distrugă corpul oricui încearcă să vă facă rău. Cel care rezistă acestei energii nu face decât s-o intensifice și să-i mărească efectele. Oricine îi opune voința sa egoistă își face lui însuși rău. Dacă nimic nu i se opune, ea își revarsă balsamul binefăcător prin cel care o emite și prin cel care o primește.

Ea este raza pură a lui Dumnezeu, puterea care se contopește cu aceea a altuia ori de câte ori nu apare un obstacol în calea ei. Frecvența vibrației ei se ridică la o valoare foarte înaltă și toți cei care o acceptă vibrează în armonie cu ea pe aceeași frecvență. Nimic rău nu i se poate întâmpla aceluia care nu se opune vibrației lui Dumnezeu. Acela care vibrează la unison cu Dumnezeu este apărat de rău. A vibra înseamnă a trăi.

Dacă doriți puteți să intensificați această rază albă de lumină divină, s-o înzestrați cu puterea lui Dumnezeu, să amplificați și să transformați energia lucrului în sine, sau a gândului dirijat către voi, apoi s-o plasați în reflectorul vostru și s-o înapoiați, cu viteza luminii, celui care v-a trimis-o. Tot ce a fost dirijat spre voi cu o frecvență scăzută a vibrațiilor este trimis înapoi sub forma unei raze de lumină albă pură. Intensitatea acestei raze este așa de mare încât, atunci când se întoarce la cel care a trimis-o, ea poate să distrugă corpul celui care a trimis vibrația de frecvență scăzută. Nu contează dacă știți sau nu cine este persoana sau locul de unde a pornit vibrația, căci aceasta se va întoarce întotdeauna la sursă. Judecata sau ziua plății a sosit.

După cum veți fi dat, tot așa veți primi o bună măsură – măsura lui Dumnezeu – bine îndesată și plină peste margini.

Puterea lui Dumnezeu poate fi transformată și trimisă în afară cu o putere căreia nu-i poate rezista nimic. Așa sunt eu și razele de lumină pe care le vedeți că radiază din corpul meu. Și corpul vostru radiază tot așa, numai că ele nu sunt la fel de puternice. Pe măsură ce veți continua să vă folosiți de această putere și s-o asociați Legii sau Principiului, voi veți mări puterea luminii voastre și veți putea s-o dirijați în mod conștient pentru îndeplinirea oricărei dorințe bune.

Viețile Maeștrilor – Baird T. Spalding