05
nov.

Workshop „Trezirea Inimii Iluminate”, 17 – 20 decembrie 2015

10484295_285013675041876_5076799446611970860_o
A trăi în inimă nu este o simplă metaforă. În mişcarea marii roţi a timpului, zilele se succed nopţilor, primăverile iernilor, iar vârstele de aur ale omenirii urmează evurilor întunecate. Respectând aceeaşi ciclicitate, cunoaşterea parcurge perioade de declin şi de înflorire. Puţini îşi pot imagina că în zilele noastre, când omenirea pare a se afla în pragul tuturor tipurilor de criză posibile, acestea nu sunt decât rămăşiţele declinului anterior şi semne ale vârstei de aur ce va veni. Şi astfel, ca strălucirea soarelui după întunericul nopţii, sistemele de cunoaştere tradiţionale renasc, dezvăluindu-ne valenţe noi şi revelatoare. Ceea ce consideram a fi pierdut sau uitat revine la viaţă din propria cenuşă, ca pasărea Phoenix.
Cunoaşterea despre Spaţiul Sacru al Inimii şi despre Micul Spaţiu se regăseşte în cele mai vechi tradiţii ale lumii. Voalată şi neglijată datorită materialismului şi progresului tehnologic ce au ajuns să guverneze civilizaţia contemporană, a sosit timpul ca această cunoaştere să revină la lumină după milenii de adormire. Crizele sociale, economice şi de mediu nu se mai pot soluţiona apelând la vechile paradigme, ce au condus omenirea unde se află ea astăzi, ci doar luând în considerare puterea iubirii şi a energiei creatoare cu care sunt înzestrate inimile noastre.
Prin munca de peste 30 de ani a lui Drunvalo Melchizedek, fondatorul „Şcolii Reamintirii”, ne-au fost aduse la lumină procedee practice, adunate din înţelepciunea popoarelor indigene, pentru a realiza reconectarea inimii cu creierul şi pentru a ieşi din natura duală, conflictuală, a realităţii abordate fără discernământ. Putem să ne bucurăm acum de o iniţiere care, cu secole şi milenii în urmă, era rezervată doar unui grup restrâns de aleşi. În ritmul actual de evoluţie a energiilor planetare, procesul de ridicare a nivelului conştiinţei umane cunoaşte un avânt fără precedent şi prin urmare, noile căi de trezire sunt ireversibile şi profund transformaţionale.
Între practicile de dezvoltare personală ce vizează ascensiunea, trezirea şi viaţa conştientă, activarea inimii rămâne de departe cheia decriptării oricărui tip de cunoaştere. Prin intermediul portalului inimii, se pot accesa noi dimensiuni ale înţelegerii universului, scopului şi sensului vieţii pe Pământ. De aceea, oricât de multe şcoli ezoterice s-au dezvoltat de-a lungul timpului, litera Alfa a registrului cunoaşterii este ocupată indiscutabil de deschiderea inimii. Numai înţelegând şi activând geometriile arhetipale ale coropului de lumină uman, începând cu câmpurile inimii, putem recunoaşte firul roşu ce străbate orice sistem spiritual autentic.În general, străduinţele umane se concentrează pe influenţarea laturii exterioare a realităţii, uitând de energiile subtile în jurul cărora aceasta se structurează şi care deţin cu adevărat ”monopolul creaţiei”. Deschiderea inimii este o cale practică de recunoaştere a drumului afară din Labirint. Oricât ne-am strădui să „cioplim” lumea înconjurătoare pentru atrage fericirea, echilibrul şi armonia, acestea se vor nărui întotdeauna dacă nu vor fi guvernate de inteligenţa inimii şi ne vor atrage mereu în experienţe repetitive si extenuante.
“Ati avut întotdeauna acest loc în interiorul inimii voastre şi el încă se găseşte acolo, acum. Acest spaţiu a existat chiar dinaintea creaţiei şi va exista şi după ce ultima stea îşi va trimite lumina strălucitoare în univers. În timpul nopţii, atunci când pătrundeţi în vis, vă părăsiţi mintea şi intraţi în Spaţiul Sacru din interiorul inimii. Vă aduceţi aminte – sau vă reamintiţi doar visul?” (Drunvalo Melchizedek – Spaţiul Sacru al Inimii)
Workshop-ul „TREZIREA INIMII ILUMINATE” este o experienţă transformaţională vie, mai curând decât un curs. Paşii esenţiali care jalonează procesul activării inimii sunt:
• Reamintirea a cine suntem cu adevărat, dincolo de eticheta ego-ului;
• Înţelegerea procesului ascensiunii;
• Vindecarea traumelor emoţionale şi recunoaşterea tiparelor limitative;
• Incursiune în Spaţiul Sacru al Inimii şi în Micul Spaţiu;
• Activarea razelor de lumină, a celui de-al Treilea Ochi şi a Haloului uman;
• Înţelegerea procesului creaţiei şi experimentarea lui;
• Activarea corpului de lumina Mer-Ka-Ba.Workshop-ul va avea loc la Bucureşti, în perioada 17 – 20 decembrie 2015, zilnic, între orele 10.00-18.00, la Ella’s Center for Excellence, B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, Bloc Patria, sc.C, et.2, ap.32, interfon 32C (intrare din str. Arthur Verona, lânga Cartureşti).
Investiţie: 555 lei + 15 USD (membrii School of Rememembering nu plătesc cei 15 $).
Înscrieri:
Adrian Constantinescu (profesor certificat School of Remembering)
Tel: 0733245271
e-mail: adrian.constantinescu67@yahoo.com
http://theschoolofremembering.com/workshop/atih/detail/4214
www.adrianconstantinescu.ro
Detalii şi pe:
http://www.adrianconstantinescu.ro/emisiunea-dialoguri-intre-minte-si-inima-din-9-05-2015/