26
iul.

Respiraţie Conştientă – Întoarcerea Acasă,Vindecarea Străbunilor, 27-28 iulie 2017

SESIUNI DE RESPIRAŢIE CONŞTIENTĂ – BUCUREŞTI
27, 28 IULIE 2017

1) ÎNTOARCEREA ACASĂ – 27 IULIE
Respiraţia se învârte odată cu gândurile şi sentimentele noastre. Clipă de clipă ea surprinde, înregistrează şi exprimă într-o manieră codificată şi personală toate stările noastre fizice, mentale şi emoţionale. Şi deţine totodată cheia restaurării sau modificării acestor stări.
Conştientizarea respiraţiei este una dintre pârghiile pe care le avem la îndemână pentru a mişca ceva la nivelul sistemului nostru fizic, emoţional şi de gândire, ajutându-ne să ne conectăm la prezent şi să fim ghizii propriei noastre vieţi. Extrăgând-o din subconştient, aducând-o la lumină şi reprogramând-o cu intenţiile ce ne servesc dezvoltarea personală, respiraţia poate deveni “făuritorul de chei” capabil să ne deschidă orice poartă către un nivel mai înalt de conştiinţă.
“Întoarcerea acasă” prin respiraţie este un proces de reconectare la prezent, o cale de reabilitare a curgerii naturale şi continue a fluxului de energie şi informaţii care ne sunt destinate şi ne susţin viaţa. Este modul prin care ne reamintim de fiecare dată că respiraţia este profund conectată cu viaţa şi folosind-o, animăm acele aspectele ale existenţei asupra cărora ne concentrăm atenţia. În felul acesta, putem ajunge să fim din ce în ce mai conştienţi şi responsabili faţă rolul pe care îl avem în influenţarea realităţii care ne înconjoară.

“Daţi-mi un punct de sprijin şi voi muta Pământul din loc”, a spus Arhimede, în urmă cu 2300 de ani. Creatorul ne-a înzestrat cu suficiente puncte de sprijin şi hărţi pentru a găsi drumul spre casă, iar respiraţia este unul dintre ele. Tiparele sale ne reflectă cu fidelitate zona de confort în care ne găsim, emoţiile care ne traversează, temerile pe care le avem, precum şi măsura în care suntem conectaţi la momentul prezent. Schimbând conştient aceste tipare, ceea ce este la îndemâna oricui, întrucât respiraţia ne însoţeşte în permanenţă pretutindeni, avem un instrument la purtător cu care putem schimba frecvenţa canalului prin intermediul căruia ne percepem viaţa. Iar dacă integrăm această conştientizare în modul nostru de a trăi, rezultatele ajung să fie cu adevărat spectaculoase.

Cele mai importante beneficii ale “întoarcerii acasă” prin respiraţie conştientă sunt:
• Un plus de claritate şi intuiţie în alegerea soluţiilor optime;
• Relaxare, mai mult confort la nivel fizic, mental şi emotional;
• Stoparea scurgerilor de energie necontrolate;
• O mai mare abilitate de a reacţiona pro-activ în faţa provocărilor vieţii;
• Recunoaşterea şi conştientizarea tiparelor comportamentale;
• Longevitate sporită.

Sesiunea „NTOARCEREA ACASĂ”, susţinută de Adrian Constantinescu, va avea loc la București, joi 27 iulie 2017, între orele 18.30 – 21.00, la Ella’s Center for Excellence, B-dul Gheorghe Magheru nr.12-14, Bloc Patria, sc.C, et.2, ap.32, interfon 32C (intrare din str. Arthur Verona, lânga Cartureşti).
Pentru partea practică, este necesar ca participanții să își aducă o saltea (izopren) și/sau o păturică.
Investiţie: 100 lei

2) VINDECAREA STRĂBUNILOR – 28 IULIE
“Vindecarea străbunilor”este o sesiune de respiraţie conştientă care tratează omul ca “fiinţă colectivă ancestrală”. Fireşte, la o primă vedere ne percepem ca fiinţe individuale, responsabile pentru gândurile şi emoţiile noastre şi pentru percepţia pe care o avem asupra realităţii prin intermediul simţurilor. Dincolo însă de aceste aspecte ce ţin de individualitate (şi care, la rândul ei, este o manifestare fractală a trunchiului comun al omenirii) există în noi o vibraţie încorporată ce stochează întregul bagaj emoţional colectat din arborele genealogic. Ea ne face sensibili şi vulnerabili la toţi acei stimuli care, într-un fel sau altul, reconfigurează contextul traumatic pe care părinţii şi strămoşii noştri l-au experimentat, activându-ne memoria ancestrală şi un întreg registru emoţional. Astfel, prin sentimentele, gândurile şi spectrul nostru comportamental, vorbesc mamele, taţii, bunicii şi înaintaşii înaintaşilor noştri până în negura timpului, de-a lungul întregului lanţ trofic al regnului uman.
Această sesiune este una de regăsire, conştientizare şi reîmputernicire. Este o sesiune de filtare a frecvenţelor grele, stagnante în corpul şi oasele noastre. Este experimentarea recâştigării unui aspect important al libertăţii individuale şi colective. Toată acea cunoaştere împărtăşită în lume într-o manieră ştiinţifică sau ezoterică, fie că este vorba de Noua Biologie, Universul Electric, I Ching sau Cheile Genelor, ne conectează de fapt cu natura holografică a universului şi în ultimă instanţă cu propriile tipare de respiraţie.

Întregul regn viu a respirat cândva pe linia noastră genealogică, întipărind în cronica propriilor existenţe o sumedenie de emoţii şi experienţe neconsumate. Acum a sosit vremea să respirăm conştient în toată această “ceaţă” a istoriei, să ne recunoaştem cine suntem cu adevărat, o generaţie curajoasă menită să-şi depăşească programarea genetică. În acest fel, generaţia de mâine va fi scutită să cureţe în urma sa şi îşi va putea concentra energia pe crearea acelei lumi noi pe care ne-o dorim şi care bate la uşă.
Beneficiile majore ale acestei sesiuni de respiraţie sunt:
• Dizolvarea presiunii psihice inconştiente moştenite;
• Decondiţionarea mentală şi emoţională faţă de trecut;
• Câştigarea toleranţei şi bunăvoinţei faţă de aproape şi faţă de noi înşine;
• Repoziţionarea atitudinii faţă de suferinţele şi încercările semenilor noştri;
• Înţelegerea mai profundă a tiparelor propriilor vieţi;
• Ameliorarea karmei individuale şi a celei de neam;
• O mai bună înţelegere a iertării pământeşti şi interdimensionale;
• Mai mult discernământ în alegerea partenerilor de drum şi de viaţă;
• Crearea unui fundament mai curat pentru exprimarea generaţiilor viitoare.

Sesiunea, susţinută de Adrian Constantinescu, va avea loc la Bucureşti, vineri 28 iulie 2017, între orele 18.30 – 21.00.
Pentru partea practică, este necesar ca participanții să își aducă o saltea (izopren) și/sau o păturică.
Investiţie: 100 lei

Înscrieri:
Adrian Constantinescu
Tel: 0733245271 / E-mail: adrian.constantinescu67@yahoo.com
Informaţii suplimentare pe: www.adrianconstantinescu.ro
http://www.adrianconstantinescu.ro/emisiunea-dialoguri-intre-minte-si-inima-din-27-02-2015/